Bảng so sánh thông số kỹ thuật datasheet của các dòng wifi ruckus R750, R730, R720, R710

Hiện hãng WiFi Ruckus đã ra các model mới cũng như phân khúc sản phẩm wifi đáp ứng yêu cầu mật độ cao, số lượng người truy cập đồng thời lớn cho các khu vực công cộng, hội trường, khách sạn, resort, trường học, bệnh viện

so sánh thông số kỹ thuật datasheet do hãng Ruckus công bố đối với các bộ phát wifi ruckus R750, R730, R720, R710 để có thông tin và ứng dụng trong thiết kế, lắp đặt hệ thống wifi 

Mời các bạn tham khảo và so sánh thông số kỹ thuật datasheet do hãng Ruckus công bố đối với các bộ phát wifi ruckus R750, R730, R720, R710 để có thông tin và ứng dụng trong thiết kế, lắp đặt hệ thống wifi

Ruckus R750

Ruckus R730

Ruckus R720

Ruckus R710

 

 

R750R730R720R710
 

 

Feature/Description

High-end

802.11ax 4×4 dual concurrent AP with MU-MIMO,

BeamFlex+ and 2.5Gbps backhaul

High-end

802.11ax 8×8 dual concurrent AP with MU-MIMO,

BeamFlex+ and 5Gbps backhaul

High-end

802.11ac Wave 2 dual- concurrent AP with MU-MIMO

BeamFlex+ and 2.5Gbps backhaul

High-end

802.11ac Wave 2 dual- concurrent AP with

MU-MIMO and BeamFlex+

 

Maximum PHY rate

2400 Mbps (5GHz)

1148 Mbps (2.4GHz)

4800 Mbps (5GHz)

1148 Mbps (2.4GHz)

1733  Mbps (5GHz)

600  Mbps (2.4GHz)

1733  Mbps (5GHz)

600  Mbps (2.4GHz)

 

Wi-Fi technology

802.11ax (2.4GHz, 5GHz) Wi-Fi CERTIFIED 6™ 

802.11ax (2.4 GHz, 5GHz)

802.11ac (5GHz)

802.11n (2.4GHz)

802.11ac (5GHz)

802.11n (2.4GHz)

Concurrent users10241024512512
 

Radio chains:streams

 

4×4:4

 

8×8:8

 

4×4:4

4×4:4 SU-MIMO

4×4:3 MU-MIMO

Antenna patterns (per band)4,000+4,000+4,000+4,000+
Antenna gainUp to 3dbiUp to 2dBiUp to 3dBiUp to 3dBi
PD-MRC
Rx sensitivity (2.4/5GHz)-102dBm-103/-101dBm-104dBm-104dBm
ChannelFlyxxxx
SmartMeshxxxx
USB (IoT Ready)xxxx
 

Ethernet ports

1x1GbE 1×2.5GbE1x 1/2.5/5 Gbps

1x 10/100/1000 Mbps

1 x 1GbE and 1 x 2.5GbE 

2 x 1GbE

Integrated BLE/ZigBeexx
 

WLAN Control and Management

·   ZoneDirector

·   SmartZone

·   Unleashed

·   RUCKUS Cloud

·   ZoneDirector

·   SmartZone

·   RUCKUS Cloud

·   ZoneDirector

·   SmartZone

·   Unleashed

·   RUCKUS Cloud

·   ZoneDirector

·   SmartZone

·   Unleashed

·   RUCKUS Cloud

Tham khảo thêm giá và sản phẩm các dòng wifi ruckus do Việt Tuấn phân phối tại Việt Nam

Viết một bình luận