LigoDLB 5-15

Bảo hành 12 tháng

Đại lý, dự án liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp và báo giá tốt nhất

Mô tả

Highlights:

5.150 – 5.850 GHz (FCC 5.150 – 5.250 and 5.725 – 5.850 GHz)
80,000 PPS
170 Mbps capacity
High output power 29 dBm radio
Integrated directional 15 dBi panel antenna
Powerful OS
Smart polling data transmission protocol (iPoll 3)
Free NMS (Infinity Controller)
Responsive HTML 5 based GUI
Pole mounting option