Cài đặt cơ bản Wifi-RouterTeltonika

(ở đây chúng tôi dùng thiết bị RUT240 với Firmware RUT2XX_R_00.01.14.1)

RUT240 là thiết bị Wifi-Router 4G chạy với hệ điều hành RutOS.

Bài viết này hướng dẫn các cài đặt cơ bản và bước đầu làm quen với thiết bị.

Bạn cần kết nối với Wifi-Router bằng dây LAN và gắn vào cổng LAN của thiết bị, default IP là: 192.168.1.1 và default User/Password là: admin/admin01

 Sau khi đăng nhập vào, thiết bị sẽ yêu cầu đồi mật khẩu:

Skip Wizard để bỏ qua bước cài đặt nhanh:

Bước 1: Đặt SSID cho thiết bị

Bây giờ ta vào Network > Wireless đặt SSID để sử dụng.

 

Chọn edit SSID để sửa lại SSID mặc định có sẵn hoặc add để thêm một SSID mới:

Tôi sẽ Edit lại SSID có sẵn: Tick vào Enable Wireless, Chanel: Auto hoặc tự đặt kênh, SSID: tên wifi. 

chuyển sang Advanced Settings đặt mật khẩu cho SSID mình vừa tao mới, đặt các thông số khác như HT Mode, Country Code..sau khi đặt xong các thông ta nhấn Save.

Bước 2: Đặt IP LAN cho thiết bị

Vào Network > LAN:

đặt các thông tin cần thiết IP address, IP netmask, IP broadcast. Kéo xuống để Enable DHCP Server

các Option như Lease time, Limit, Start sẽ đặt tùy theo nhu cầu sử dụng của mình hoặc để mặc định.

Bước 3: Cài đặt WAN

Trên Teltonika có 3 mode Wired(WAN), Mobile(WAN), Wifi(WAN) tùy vào như cầu sử dụng ta dùng một hoặc có thể dùng tất cả các mode trên.

Mode Wired(WAN) là mode dùng dây ta chọn Edit mode này có các tùy chọn như DHCP PPPoE hay DHCP Relay.

Mode Mobile (WAN) bạn chỉ cần lắp SIM vào sẽ tự nhận. Trong trường hợp không nhận thì Reboot lại thiết bị.

 

 

Mode Wifi (WAN) tick chọn để bật chế độ Wifi(WAN)

tick để Enable mode trên.

Xong phần hướng dẫn cài đặt cơ bản để có thể sử dụng thiết bị. Bạn có thể tham khảo các hướng dẫn khác trên tại đây hoặc tham khảo các bài hướng các hãng khác trên Website https://www.Unifi.vn.

Thanks for Watching