Teltonika RMS VPN

Giới thiệu dịch vụ RMS VPN của Teltonika

Mạng riêng ảo (VPN) đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ. Lợi ích của VPN là rất nhiều. Tuy nhiên, đối với hầu hết, thuật ngữ này trở thành đồng nghĩa với bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Có nhiều danh mục VPN nhằm vào các mục đích sử dụng khác nhau và … Đọc tiếp

Hướng dẫn kết nối giữa Router Mikrotik và Draytek qua QUA VPN PPTP

2. Kết nối 2 mạng LAN qua 2 Router qua VPN PPTP. Với yêu cầu không cần mã hóa dữ liệu cao, lần này chúng tôi cần xây dựng một phương pháp kết nối 2 mạng LAN qua môi trường Internet thông qua phương pháp VPN PPTP. Phương pháp hiện thực: Do đặc tính của … Đọc tiếp

Hướng dẫn kết nối giữa Router Mikrotik và Draytek qua VPN L2TP/IPSEC

3. Kết nối 2 mạng LAN qua 2 Router qua VPN L2TP/IPSec. Sau khi có sự phức tạp hóa trong quá trình triển khai VPN theo kiểu PPTP trên Draytek, trong tình huống này, chúng tôi sử dụng Router Mikrotik để cài đặt trước tiên. 3 bước để cài đặt L2TP/IPSec. Khởi tạo dịch vụ … Đọc tiếp