Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

Bản cập nhật UniFi Dream Machine nâng cao chức năng và tích hợp WiFiman

UniFi Network và WiFiman ( iOS / Android ) đã hoạt động song song để cung cấp cho bạn kiểm tra tốc độ thời gian thực, ánh xạ kết nối mạnh mẽ và thông tin chi tiết về hiệu suất không dây — nhưng luôn riêng biệt. Nhóm của chúng tôi đã làm việc chăm … Đọc tiếp