Hướng dẫn reset Router Mikrotik RB750GR3 bằng NETINSTALL

Các bước thứ tự để Reset lại Router Mikrotik bằng phần mềm Netinstall + Netinstall: Download Main package và Netinstall (Stable) https://mikrotik.com/download https://download.mikrotik.com/routeros/6.47.3/netinstall-6.47.3.zip Giải nén vào chung 1 thư mục => bật Netinstall => Netbooting => Click ô trống , đặt IP ( 10.0.0.2 ) Đặt lại IP cho máy tính ( 10.0.0.1 ) , … Đọc tiếp