Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

Modem Teltonika

Modem di động công nghiệp của Teltonika networks là giải pháp có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí nhất để cung cấp kết nối đáng tin cậy trong các ứng dụng mạng công nghiệp. Một lượng lớn hệt hống và cơ sở hạ tầng IoT công nghiệp trên toàn thế giới yêu cầu các phương thức kết nối khác nhau. Các mô-đun di động công nghiệp mạnh mẽ từ Teltonika Networks cung cấp nhiều tùy chọn kết nối di động, từ 2G (EGPRS) đến 4G LTE Cat 1, LTE Cat-M1 và NB-IoT.

Dưới đây, Danh sách các modem Công nghiệp của Teltonika networks được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các thách thức về kết nối IoT trong Công nghiệp và kết nối cơ sở hạ tầng một cách dễ dàng.

Modem 3G/4G Teltonika networks được phân phối chính hãng tại Việt Nam

Hiển thị tất cả 2 kết quả