Four-Faith

Nhà sản xuất các thiết bị mạng chuẩn công nghiệp đến từ Trung Quốc với các dòng sản phẩm chính:

  • Router công nghiệp WCDMA (3G), LTE (4G), Wi-Fi, VPN
  • Modem công nghiệp trên nền tảng GPRS, WCDMA (3G), LTE (4G) kết nối RS-232/485
  • Lora, Zigbee, etc

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.