LigoDLB 5-20n

Bảo hành 12 tháng

Đại lý, dự án liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp và báo giá tốt nhất

Mô tả

Highlights:

5.150 – 5.850 GHz (FCC 5.150 – 5.250 and 5.725 – 5.850 GHz)
80,000 PPS
170 Mbps capacity
High output power 29 dBm radio
Integrated dual-polarized 20 dBi directional panel antenna
Powerful OS
Smart polling data transmission protocol (iPoll 3)
Meets IP-66 certification
Free NMS (Infinity Controller)
Responsive HTML 5 based GUI
Wall and pole mounting option