Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của TP-LINK wireless router

Bước 1 :   Mở trình duyệt web, nhập lên thanh địa chỉ : 192.168.1.1

Bước 2 : Đăng nhập với thông tin username, password (đều là admin)

Bước 3 : Click Network->LAN   và thay đổi địa chỉ IP ở khung IP Address

 

 

Bước 4 : Click Save để lưu lại các cài đặt

Lưu ý : Sau khi thay đổi địa chỉ IP, nếu bạn cần thay mới một IP khác hoặc cấu hình lại địa chỉ IP của máy tính thì có thể đăng nhập vào Router bằng trình duyệt web để thực hiện

Viết một bình luận