Firewall Fortinet FG-80E

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị tường lửa Fortine FG-80E

14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots).