WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P1

Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P.1 Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần1: … Đọc tiếp

WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P2

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần 2: Tạo AP Group Sau khi tạo thành công SSID, ta sẽ … Đọc tiếp

WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P3

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP Phần 3: Thêm AP Group vào Access Point Sau khi đã tạo SSID … Đọc tiếp

Wifi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cho Access Point tự cấp DHCP

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần: Hướng dẫn cách tạo 1 SSID trên Cloud Cambium: Phần 1: Tạo WLAN (SSID) Phần 2:Tạo AP Group Phần 3: Thêm AP group vào Access Point Hướng dẫn cấu hình cho AP WiFi Cambium tự cấp DHCP B1: Đầu tiên Anh(Chị) cần phải vào mục AP Groups và chọn AP Groups chứa WLAN(SSID) mà Anh(Chị) muốn cho … Đọc tiếp

2.16. Cấu hình ghi log thiết bị Firewall Fortigate

Trên giao diện web: http, https    Login vào hệ thống ,chọn “Log & Report” Log Config :  Ta có thể kích hoạt và cấu hình lưu trữ các log-message tới 1 hay nhiều  nơi sau : FortiLog  :  là 1 thiết bị phân tích và quản lý log, có thể tổng hợp với các … Đọc tiếp

3. Kiểm tra hoạt động của thiết bị Firewall FortiGate

3.1. Kiểm tra cấu hình giao diện  Muốn kiểm tra cấu hình của các giao diện , ta login vào hệ thống ,chọn System-Network   Nếu 1 giao diện nào đánh dấu xanh có nghĩa là giao diên đó đã  “up”,màu đỏ có nghĩa là giao diện đó bị “down”.Muốn bật giao diện đó ta … Đọc tiếp

4. Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

4.1. Màn hình Status    Ta login vào hệ thống, chọn “System”-“Status”. System Status : cho biết thời gian đã hoạt động của firewall, đồng hồ hiện tại của hệ thống Unit Information : cho biết tên của thiết bị ,Firmware version , FortiGuard AV  Definitions, FortiGuard Intrution Definitions ,Serial Number,Operation Mode Recent Virus Detections : chỉ rõ … Đọc tiếp

5. Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cấu hình Firewall Fortinet Fortigate

5.1.  Sao lưu và phục hồi cấu hình  FortiGate hỗ trợ việc sao lưu và phục hồi cấu hình 1 cách đơn giản và thuận tiện.   Login vào hệ thống ,chọn “System”-“Maintenance”   Muốn lưu cấu hình hiện tại của hệ thống ta chọn System Configuration- Back up Ta chọn vào nút    ( … Đọc tiếp

Sơ đồ mạng và cấu hình vùng WAN, LAN cho Firewall Fortinet Fortigate

Mô hình: 1.Cấu hình vùng WAN: + Vùng WAN gắn vào 1 port của Fortigate giả sử là port 9 với IP là 221.133.3.94 + Vào System >> Network >> Interface >> chọn port 9 và chọn Edit. + Trong phần Alias: đặt tên tương ứng cho port. + IP/Netmask: nhập IP Addess cho port … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình Cách tạo VLAN và cấu hình vùng DMZ trên Firewall Fortinet

1.Tạo VLAN Tạo Vlan mà một trong những công việc mà 1 IT thường phải thực hiện. Việc tạo VLAN cho phép người quản trị dễ dàng quản lý các bộ phận phòng ban trong công ty qua đó thiết lập chính sách bảo mật(policy) cho từng bộ phận một cách nhất quán rõ ràng, … Đọc tiếp