HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

Hướng dẫn cấu hình WiFi Tenda

19-08-2014 - 22:37
HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN VÀ MẬT KHẨU (CƠ BẢN) CHO CÁC DÒNG WiFi TENDA
19-08-2014 - 21:37
Hướng dẫn này sử dụng cài đặt cho tất cả thiết bị phát wifi Tenda: Tenda W311R, Tenda 308R,... Bài hướng dẫn cấu hình chi tiết cả cả giao diện cũ và giao diện mới, Ngoài ra chúng tôi giới thiệu với các bạn hướng dẫn cách đổi tên SSID và thay đổi mật khẩu Password của thiết bị thu phát WiFi.