HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

Hướng dẫn cấu hình WiFi EnGenius

14-10-2015 - 22:24
Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt thiết bị wifi Engenius với các dòng ECB300, ECB350, EAP300, EAP350,ENH202...
30-08-2014 - 11:03
Tìm hiểu cách làm thế nào để cấu hình nhanh chóng giải pháp chuyển vùng Roaming giữa các Access Points của Engenius
30-08-2014 - 10:47
This video demonstrates how to set up a point-to-point link using WDS Bridge Mode with EnGenius long-range, outdoor wireless access points/client bridges.
30-08-2014 - 10:45
See how easy it is to configure a Neutron Series wireless access point using the controller interface of a Neutron Series Gigabit PoE switch.
30-08-2014 - 10:35
Video hướng dẫn cấu hình EnGenius ENH500