HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

Hướng dẫn cấu hình WiFi Draytek

08-07-2018 - 15:31
Cấu hình NAT port cho Camera, web server và các dịch vụ khác Hướng dẫn cấu hình mở port (NAT / Open port / ….) V2912|V2860|V2925
08-07-2018 - 15:20
1. Bind IP to MAC là gì? Ngày nay, người dùng máy tính trong mạng có thể thay đổi IP của họ nhằm tránh sự kiểm soát của người quản trị mạng, là nguyên nhân dẫn đến việc "đụng" IP. Thiết bị DrayTek đã cho ra đời 1 tính năng mới được tích hợp sẵn trên router để khắc phục tình trạng trên đó là tính năng Bind IP to MAC – gán IP cố định theo địa chỉ MAC.
08-07-2018 - 15:08
Hướng dẫn cấu hình dãy IP PUBLIC trên Vigor 2912
08-07-2018 - 14:58
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THAY ĐỔI IP MẠNG LAN (Vigor2920 / Vigor2912 / Vigor2925 / Vigor2860)
01-04-2017 - 21:21
03 tình hướng cài đặt cấu hình Draytek Vigor2912, Vigor2925