HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

Hướng dẫn cấu hình WiFi Buffalo

11-08-2014 - 18:02
BUFFALO WCR-HP-G300 là một trong những router wifi có tốc độ nhanh do được trang bị chuẩn N300, khả năng phát sóng tốt nhờ hai anten đi kèm mạnh mẽ hơn so với loại thông thường.
11-08-2014 - 17:58
Hướng dẫn cài đặt router wifi buffalo WLAE – AG300N làm repeater bằng hình ảnh, dễ hiểu, dễ thực hiện.
11-08-2014 - 17:42
Hướng dẫn cài đặt cấu hình router wifi buffalo WHR G300N V2 bằng hình ảnh chi tiết, dễ thao tác thực hiện.
11-08-2014 - 17:28
Hướng dẫn cài đặt Buffalo WZR-600DHP làm router phát wifi bằng hình ảnh chi tiết, dễ thao tác thực hiện cho tất cả mọi người. Cấu hình tương tự router wifi Buffalo WZR-HP-AG300H