HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

Hướng dẫn cấu hình Fortinet FortiGate firewall

12-07-2017 - 01:22
Cấu hình ghi log thiết bị Firewall Fortigate
12-07-2017 - 01:04
Hướng dẫn cách Kiểm tra hoạt động của thiết bị Firewall FortiGate
12-07-2017 - 00:56
hướng dẫn cách Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate qua màn hiển thị status hoặc log
12-07-2017 - 00:42
Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cấu hình Firewall Fortinet Fortigate
12-07-2017 - 00:29
Trong loạt bài viết này giả định thực hiện trên Fortinet 300D. Tuy nhiên về nguyên lý cấu hình cho các dòng Firewall Fortinet hiện tại sau này như: Firewall Fortinet 60D, 60E, Firewall Fortinet 80E, 80E, Firewall Fortinet 100D, 100E, Firewall Fortinet 140D, Firewall Fortinet 200E, Firewall Fortinet 300D, Firewall Fortinet 600D và cao hơn thì hoàn toàn tương tự.
12-07-2017 - 00:16
Hướng dẫn cấu hình Cách tạo VLAN và cấu hình vùng DMZ trên Firewall Fortinet
12-07-2017 - 00:04
Hệ thống mạng trong công ty các máy tính được kết nối local mà ta vẫn thường gợi là mạng LAN. Khi ra ngoài khỏi công ty(về nhà, đi công tác, hoặc café chẳng hạn…) để lấy được dữ liệu lưu trữ và chia sẽ trong công ty, thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng tích hợp trong Firewall Fortinet, tính năng này gọi là VPN(Virtual Private Network) để kết nối vào mạng LAN.
11-07-2017 - 23:38
Để hai hay nhiều chi nhánh của công ty cách xa nhau về mặt địa lý mà có thể trao đổi dữ liệu được với nhau giống như 1 mạng LAN bình thường thì chúng ta phải cấu hình VPN giữa các vùng với nhau. Đối với con Fortigate thì chúng ta sử dụng giao thức VPN_IPSEC để làm việc này.
11-07-2017 - 22:38
Để Active hay gia hạn license cho Firewall Fortigate, ta phải tạo môt tài khoản trên trang Fortinet, sau đó đăng nhập và kích hoạt thiết bị trên website của hãng.
11-07-2017 - 22:25
Virut là mối nguy hiểm đối với 1 hệ thống mạng của 1 công ty, vì vậy việc cập nhật và quét virut thường xuyên sẽ giúp hệ thống của công ty được bảo đảm hơn. Tính năng Antivirus trên Firewall Fortigate | Firewall Fortinet là 1 bức tường lửa để ngăn chặng virut.
11-07-2017 - 22:14
Tính năng Web Filter trên Firewall Fortinet | Firewall Fortigate cho chúng ta cấm các trang web theo ý muốn của chúng ta, đặt biệt là các trang web không lành mạnh.
11-07-2017 - 22:08
Anti-spam trên Firewall Fortinet | Firewall Fortigate cung cấp khả năng lên danh sách cấm các các email từ website, domain hay chứa từ khóa nào đó và có khả năng cung cấp hệ thống đánh giá mức độ spam dựa vào một số tiêu chuẩn. Khả năng hỗ trợ việc thực thi các danh sách cấm/cho phép trong FortiOS phân loại theo domain, địa chỉ IP, địa chỉ email. Danh sách này có thế duy trì và cập nhật theo nhóm hay theo từng user dùng chung với các dịch vụ cập nhập của Fortinet.