HOTLINE: Nguyễn Thế Trình: 0934.666.003 - Nguyễn Trung Tuyến: 0936.113.100

z

WiFi Cambium - Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P2

12-03-2019 - 12:41| Lượt xem: 1277
Hướng dẫn cấu hình SSID trên Cloud Cambium cho WiFi Cambium

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần:

Phần 2: Tạo AP Group
Sau khi tạo thành công SSID, ta sẽ tạo một AP Group thêm SSID vào để quản lý.
B1: Chọn mục AP Groups như hình dưới
B2: Tiếp theo chọn New AP Group
B3: Điền một số thông tin để tạo AP Group
- Name: Tên của AP Groups.

- Country: Chọn quốc gia phù hợp

- Placement: Chọn vị trí lắp đặt ở trong nhà hay ngoài nhà

- WLAN: Tại đây sẽ thêm những WLAN(SSID) đã tạo ở phần trước vào.
+ Nhấn Add WLAN
+ Sau đó sẽ xuất hiện bảng Available WLANs
* Để chọn WLAN (SSID), đánh tích vào ô vuông kế tên WLAN (SSID) cần thêm vào và sau đó nhấn vào nút Add

* Khi thêm WLAN (SSID) thành công thì sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:- Lưu ý: nhưng mục khác Anh(Chị) hãy để cấu hình mặc định, nếu có nhu cầu sử dụng những tính năng khác thì sẽ được hướng dẫn cấu hình.

B4: Nhấn Save để lưu cấu hình AP Group vừa tạo.